windowsnytt.fpgroup.se

se Överskĺdlig editering av id-taggar

Mediafiler har sĺ kallade taggar med extra information om lĺten, exempelvis artist, album, release-ĺr och sĺ vidare. TigoTago är ett program för att ändra i dessa taggar. Du fĺr pĺ ett överskĺdligt sätt se alla taggar till alla filer i en vald mapp, och lika enkelt kan du sedan ändra dem. TigoTago är ett mycket välgenomtänkt program som stödjer MP3 id3-taggar version 1 och 2, AVI- samt WAV-taggar.